14092009 Maori Book Awards - S2

Ngä Kupu Ora 2009 Inaugural Mäori Book Awards He toi whakairo, he mana tangata Where there is artistic excellence, there is human dignity